Det endrede trygdeoppgjøret betyr at alderspensjoner og AFP og noen etterlattepensjoner skal økes fra 01.05.21. 

Pensjonskassen jobber med å gjennomføre denne ekstra reguleringen, og endrede beløp vil bli utbetalt i desember med etterbetaling eller trekk for perioden 01.05.21 til 30.11.21.