Fra 2022 vil pensjonisten fritt kunne tjene 30 000 kroner årlig (fra 1.1.2024 0,26 G), i tillegg til AFP. Dette toleransebeløpet gjelder ikke for tjenestepensjonsberegnet AFP fra 65 år. 

Ved høyere arbeidsinntekter foretas et etteroppgjør.