Fra 2022 vil pensjonisten fritt kunne tjene 30 000 kroner årlig, i tillegg til AFP. Dette toleransebeløpet gjelder ikke for tjenestepensjonsberegnet AFP fra 65 år. 

Ved høyere arbeidsinntekter foretas et etteroppgjør.