Før du starter:

 • Sett deg inn i prosessen: 
  Les om hvordan uføregrad vurderes på NAVs nettsider. 
  Vær klar over at for å motta en uføreytelse må du både være medisinsk utredet, og den nedsatte arbeidsevnen din må være varig nedsatt mer enn 50 %. Det gjelder ikke bare på den arbeidsplassen du er tilknyttet, men skal i realiteten gjelde for hele arbeidslivet. Det er ikke nok å være medisinsk utredet. Ofte skorter det på i hvilken grad arbeidsevnen din er testet ut.
 • Forbered deg: Skriv ned symptomer, begrensninger og hvordan de påvirker din arbeidssvne.
 • Samle inn dokumentasjon: Hent ut medisinske rapporter, tester og annen relevant informasjon. NAV vil også vite hvilken grad arbeidsevnen din er prøvd ut hos din nåværende arbeidsgiver, at det er gjort tilrettelegginger, eller som du kan videre utdanne deg eller kvalifisere deg til et annet yrke dersom det kan øke arbeidsevnen din.

Alt for mange blir gående for lenge uten at arbeidsevnen blir avklart, forteller Geir Riise, rådgivende lege i Pensjonskassen for fylkene. Det gjelder å gjøre mest mulig av dette så lenge du har en arbeidsgiver. Arbeidstakere har beskyttelse ett år som sykemeldt, bruk det året på å teste arbeidsevnen. Dersom du mister mulighet til å være tilknyttet en arbeidsplass, er det vanskeligere å teste arbeidsevnen. 

Dialog med legen:

 • Vær ærlig og åpen: Jo mer informasjon du gir, desto bedre kan legen vurdere din situasjon.
 • Still spørsmål: Ikke vær redd for å spørre om alt du lurer på.
 • Be om dokumentasjon: Dersom du har medisinske rapporter, tester eller annen relevant dokumentasjon som kan støtte din sak, bør du be legen om å inkludere dette i vurderingen av din uføregrad.
 • Be om en grundig vurdering: Sørg for at alle relevante forhold tas i betraktning.
 • Det er legens jobb: å både hjelpe pasienten til å finne gode alternativer til det å bli uføretrygdet og dersom det ikke finnes alternativer skal legen hjelpe deg å få tilgang til rett uføreytelse.

Dialog med arbeidsgiver:

 • Ta kontakt: Snakk med din arbeidsgiver om tilretteleggingsmuligheter. Arbeidsgiver har ansvar for å tilretettelege det de kan.
 • Samarbeid: Diskuter hvordan du kan bruke din gjenværende arbeidsevne i jobben.
 • Vær proaktiv: Forslå løsninger og tiltak som kan hjelpe deg å fortsette i arbeid.

Dialog med NAV:

 • Vær aktiv: Ta kontakt med din NAV-veileder og forklar din situasjonen.
 • Gi fullstendig informasjon: Vær ærlig om dine symptomer, begrensninger og forsøk på tilrettelegging.
 • Still krav: Spør om dine rettigheter og muligheter for uføretrygd.
 • Klag dersom du er uenig: Du har rett til å klage på NAVs vedtak.

Husk:

 • Samarbeid er nøkkelen: En god dialog mellom deg, legen, arbeidsgiver og NAV er avgjørende.
 • Vær tålmodig: Prosessen kan ta tid, men det er viktig å ikke gi opp.
 • Du har rettigheter: Sørg for å kjenne dine rettigheter og krav.
 • Kontakt: Kontakt NAV, eller en bestill en pensjonsveiledningstime hos oss for å få mer detaljert informasjon om hvordan uføregraden din kan påvirke pensjonen din spesifikt.

Dessverre er det slik at hvis du går lenge på midlertidige uføreytelser kan du havne i uførefella, som betyr at tjener bare pensjon ut ifra hvor mye du jobber. For eksempel, dersom du mottar 30 uførepensjon, mister du opptjening i Folketrygden for de prosentene du ikke jobber. 

Kilde: NAV.no og Regjeringen.no