Undersøkelsen tar omlag 5-10 minutter å svare på, og dine svar er anonyme.

Alle besvarelser er med i trekningen av 5 premier. For å være med i trekningen, må du svare innen 31. oktober 2022.

Vi håper du tar deg tid til å svare!