Den som søker om en ytelse:

Gå til søk om pensjon, logg inn, trykk på menyvalg "mine søknader" og velg den ytelsen du ønsker å søke om. Legg inn den informasjonen som etterspørres, og send skjema til nærmeste leder.

Den lederen som skal godkjenne søknaden:

Åpne lenke oversendt i e-post. Dersom søknaden godkjennes, fyll inn informasjon som etterspørres. Ved å godkjenne går søknaden videre til pensjonskassen for behandling. Dersom den ikke godkjennes, går det melding tilbake til søker.

Support

Dersom dere har problemer, eller noe ikke fungerer som det skal, må dere ta kontakt med oss enten på e-post; pensjonskassen@sandnes.kommune.no eller på tlf. 51 33 54 91.