Nytt bankkontonummer er 1506.30.69083. Kontoen skal brukes for alle innbetalinger av pensjoner, refusjoner, frivillig premie o.l.