Ny distribusjon av lønnsslipper

Lønnsslipper blir sendt via e-post til de som har oppgitt e-post adresse til oss. De som ikke har oppgitt e-post adresse vil få lønnsslippen via Digipost eller Altinn. Dersom posten ikke blir åpnet i Altinn, blir lønnsslippen sendt via vanlig ordinær post.

Sandnes kommunale pensjonskasse

Postboks 284
4302  SANDNES

Telefon: +47 51 33 54 91
E-post: pensjonskassen@sandnes.kommune.no