I kalkulatoren vår baserer vi oss på AFP-løsningen som er vedtatt for statlige ansatte født i 1963 eller senere. Vi legger til grunn at regelverket blir likt også for kommunalt og fylkeskommunalt ansatte. AFP etter nytt regelverk vil være en livsvarig ytelse som kommer i tillegg til folketrygdpensjon og annen tjenestepensjon. Ytelsen kan tidligst tas ut fra fylte 62 år.

Må oppfylle krav for å ha rett på AFP

Man må oppfylle visse krav for å ha rett på AFP etter nytt regelverk. I pensjonskalkulatoren vår ligger det ingen kontroll på om du oppfyller disse kravene. Dette betyr at du kan beregne en AFP-prognose uavhengig av om du oppfyller kravene eller ikke. Hvis du ikke oppfyller kravene for AFP, vil du ha rett til en alternativ ytelse som kalles betinget pensjon. I pensjonskalkulatoren kan du derfor velge å bytte mellom å beregne prognose på AFP eller betinget pensjon.

Les mer om ny AFP og betinget pensjon her.

Logg deg inn og prøv den nye funksjonen i pensjonskalkulatoren vår her.