Mandag 29 mars ble det sendt ut forsikringsbevis til alle våre medlemmer og tidligere medlemmer. Det blir også sendt et medlemsbrev til noen medlemmer tirsdag 30. mars eller onsdag 31. mars.

For å logge inn direkte fra vår nettside kan du gå inn på www.s-k-p.no/min-side/