Dette medførte økt pensjonsnivå i pensjonen fra NAV. Økningen medførte at minstenivåtillegg, og i noen tilfeller pensjonstillegg økte. Økningen i disse tilleggene går til fradrag i tjenestepensjonen etter reglene i samordningsloven. Det vil si at dette også medførte endring i ytelsen fra pensjonskassen, og i de aller fleste tilfellene er utbetalingen blitt redusert. Sum pensjon fra NAV og pensjonskassen skal likevel ha økt.

Ikke alle har fått økt pensjon 

Noen har fått redusert utbetaling fra pensjonskassen, samtidig har de aller fleste fått en økt samlet utbetaling i alderspensjon fra pensjonskassen og folketrygden (NAV). Enslige alderspensjonister med minstepensjon fra folketrygden, og som har full opptjening hos pensjonskassen, kan oppleve å ikke ha fått økt samlet utbetaling. 

Årsaken er at samordningsfradragene i tjenestepensjonen øker om lag like mye som utbetalingen fra folketrygden (NAV), slik at den samlede utbetalingen fra folketrygden (NAV) og pensjonskassen ikke blir høyere enn tidligere. 

Du har fått beskjed fra oss om hva endringene betyr for deg 

Vi har fått oversikt fra NAV over hvilke av våre medlemmer som er omfattet av endringen. Er du en av de som påvirkes, vil du ha fått brev fra oss som sier hva det betyr for deg.