Pensjonistlønn er en fast timesats som arbeidsgiver utbetaler til alderspensjonister som vil jobbe ved siden av full pensjon. Hvis du jobber på pensjonistlønn, meldes du ikke inn i pensjonsordningen til Sandnes kommunale pensjonskasse og pensjonen din blir ikke redusert.

Hvis du har folketrygdberegnet AFP så kan du ikke jobbe på pensjonistlønn.

Sjekk med arbeidsgiveren din om du kan jobbe på pensjonistlønn og hvor mye det utgjør.