Pensjonsutbetalingene skjer den 12. i hver måned.

Hvis den 12. faller i en helg eller på en helligdag, foretas utbetalingen nærmeste arbeidsdag i forveien.

Utbetalingsdatoer i 2019:

11. januar
12. februar
12. mars
12. april
10. mai
12. juni
12. juli
12. august
12. september
11. oktober
12. november
12. desember