Du får normalt uførepensjon fra Sandnes kommunale pensjonskasse så lenge du mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV. Hvis du får uførepensjon fra SKP uten at du samtidig har arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV, så får du opplyst i vedtaket ditt hvor lenge du får utbetalt pensjon.

Du kan få uførepensjon frem til pensjonsalderen din. Deretter får du alderspensjon.