Hvis du vil endre kontonummeret pensjonen blir satt inn på må du levere skriftlig melding om dette til pensjonskassen. Meldingen må inneholde nytt kontonummer, kopi av legitimasjon, samt signering. Eventuelt kan kontoen endres ved besøk på vårt kontor.