Kontakt arbeidsgiveren din i god tid før du ønsker og gå av med pensjon, eller i god tid før du når maks sykepengedato hvis du er sykemeldt. Søknadsfristen er 3 måneder før lønnen opphører.

Digital søknad om pensjon
Søknadsskjema for AFP, alderspensjon og uførepensjon er digitale og er tilgjengelig for utfylling på Min side.

SØK OM PENSJON

Les mer om alderspensjon og se video av søknadsprosess her

Les mer om avtalefestet pensjon (AFP) og se video av søknadsprosess her

Les mer om uførepensjon og se video av søknadsprosess her

 

Søk om pensjon - på papir
Velg aktuelt skjema i listen nedenfor. Skriv ut skjemaet. Skjemaet skal fylles ut sammen med personalansvarlig, signeres av begge, og sendes eller leveres til pensjonskassen. Husk nødvendige vedlegg.

Velg aktuelt skjema i listen nedenfor. Skriv ut skjemaet. Skjemaet skal fylles ut sammen med personalansvarlig, signeres av begge, og sendes eller leveres til pensjonskassen. Husk nødvendige vedlegg.

Søknad om alderspensjon (PDF, 81KB)

Søknad om alderspensjon hvis du har sluttet i kommunen (PDF, 117KB)

Søknad om uførepensjon (når det innvilges ytelse fra NAV) (PDF, 120KB)

Søknad om brutto uførepensjon (når det ikke innvilges ytelse fra NAV eller ved avslag NAV) (PDF, 229KB)

Søknad om uførepensjon for tidligere medlemmer (PDF, 118KB)

Søknad om Avtalefestet pensjon (AFP) (PDF, 80KB)

Søknad om Ektefellepensjon etter ansatte (PDF, 74KB)

Søknad om Ektefellepensjon etter tidligere medlem og pensjonister (PDF, 74KB)

Søknad om Barnepensjon etter ansatte (PDF, 74KB)

Søknad om Barnepensjon etter tidligere medlem og pensjonister (PDF, 74KB)

Andre skjemaer

Melding om endring av inntekt i tillegg til midlertidig eller varig uførepensjon (PDF, 258KB)

Innbetaling av frivillig pensjonspremie (PDF, 107KB)

Legeerklæring ved brutto uførepensjon (PDF, 113KB)