Lærlinger skal meldes inn for verdiskapingstiden, og skal etterinnmeldes ved kvartalets utløp.

Unntak:

Arbeidstakere som ikke er medlem av den norske folketrygden, skal ikke være medlem av pensjonsordningen.

Det er innført pensjonistavlønnning fra 1.1.2014. Pensjonister som lønnes på pensjonistlønn skal ikke meldes inn i pensjonsordningen og pensjonen blir ikke redusert.

Unntatt for medlemskap er også lærere som er tilsluttet Statens pensjonskasse, samt sykepleiere og sykehusleger som er tilsluttet Kommunal Landspensjonskasse (KLP).