x
pensioncalculation.php:27 NewText Object [id 0c292d2eabbd98ae12a1c26704c30d44] (
  doLinkReplace => true boolean
  _editorHtmlMode => false boolean
  mmArchive => null
  textmacroprocessor => CorePublishTextMacroProcessor Object [id a3df5cc9aefbb8e8f2091ef92d5b690c] (
      isCplibModeActive => true boolean
      doLinkReplacement => true boolean
      isFullUrlEnabled => true boolean
      alwaysUseCplibMode => false boolean
      doMmMacroExpand => true boolean
      _contextEntity => null
      _allowKeywordReplace => true boolean
    )
  id => 3536 integer
  info => array (
      'templine_type' => '12' string
      'article_templine_ID' => '59' string
      'programmaticname' => 'explanation' string
      'programmaticgroup' => 'main' string
      'elementclassname' => '' string
      'article_data_ID' => '3536' string
      'data' => '<h2>Uføregrad</h2>

<p>Uføregrad beregnes ut fra hvor stor del av inntektsevnen som er tapt på grunn av sykdom eller skade. Uføregraden trenger derfor ikke bli den samme som graden du reduserer stillingen med.</p>

<p>Minste uføregrad er 20 %.</p>' string
      'article_info_ID' => '671' string
      'data2' => '' string
      'data3' => '' string
      'data4' => '' string
      'data5' => null
      'data6' => null
      'data7' => null
      'data8' => null
      'data9' => null
      'data10' => null
      'customdata' => null
      'searchtext' => 'Uføregrad 
Uføregrad beregnes ut fra hvor stor del av inntektsevnen som er tapt på grunn av sykdom eller skade. Uføregraden trenger derfor ikke bli den samme som graden du reduserer stillingen med.
Minste uføregrad er 20 %. ' string
      'iscollapsed' => '0' string
    )
  error => '' string
  revisionMode => false boolean
  _templateline => null
  _article => Article Object [id 3f854462a27d2efc8729784f74c8c834] (
      id => 671 integer
      info => array (
          'article_info_ID' => '671' string
          'user_info_ID' => '1' string
          'article_template_ID' => '14' string
          'article_category_ID' => '1098' string
          'article_status' => '3' string
          'header' => '50%' string
          'ingress' => 'Uføregrad' string
          'keywords' => '' string
          'pub_date' => '2022-09-06' string
          'saved_by' => '67' string
          'approved_by' => null
          'published_by' => '1' string
          'expire_date' => '2036-01-01' string
          'delete_date' => '2036-01-01' string
          'save_date' => '2023-01-20' string
          'thumbnail' => '|default||' string
          'subject' => '' string
          'priority' => '0' string
          'hasBR' => '0' string
          'use_keywords' => '0' string
          'use_spell' => '0' string
          'flags' => '2' string
          'archive_date' => null
          'pub_time' => '09:29:57' string
          'expire_time' => '00:00:00' string
          'workingheader' => '' string
          'use_workingheader' => '0' string
          'version' => null
          'header2' => '' string
          'ingress2' => '' string
          'readmoretext' => '' string
          'externalID' => '' string
          'islistvisible' => '1' string
          'externallink_url' => '' string
          'externallink_text' => '' string
          'externallink_target' => '' string
          'linkdisplaymethod' => '1' string
          'create_date' => '2022-09-06' string
          'externallink_amount' => '0' string
          'save_time' => '08:56:16' string
          'addcategoriesstring' => '::' string
          'revision_date' => null
          'seo_title' => null
          'seo_description' => null
          'seo_keywords' => null
          'seo_visibility' => '1' string
          'seo_use_inheritkeywords' => '0' string
          'seo_sitemap_priority' => '20' string
          'seo_sitemap_changefreq' => null
          'seo_url' => null
          'activity_starttimestamp' => null
          'activity_endtimestamp' => null
          'activity_location' => null
          'firstpublished_timestamp' => '1662449397' string
          'searchtext' => '50% Uføregrad    50% uføretrygd og 50% uførepensjon System user  ' string
          'activity_mainitem' => null
          'activity_dailyitems' => null
          'activity_repfreq' => null
          'activity_repunit' => null
          'activity_repstop' => null
          'activity_skipholidays' => '0' string
          'customdata' => null
          'excludedfromsearch' => '0' string
          'notificationmessage' => '' string
          'url_name' => '50' string
          'use_manual_url_name' => '0' string
          'last_active_url_name' => null
          'locale' => null
          'statistic_hits' => '0' string
        )
      articleElementData => array (
          0 => ObjectNewText [id 0c292d2eabbd98ae12a1c26704c30d44 ] **recursion**
          1 => CtArticleElementSelect Object [id 00c2500b231b034c99330f1409689de5] (
              sortable => false boolean
              id => 3537 integer
              info => array (
                  'templine_type' => '20' string
                  'article_templine_ID' => '60' string
                  'programmaticname' => 'calculationsymbol' string
                  'programmaticgroup' => 'main' string
                  'elementclassname' => '' string
                  'article_data_ID' => '3537' string
                  'data' => 'multiplication' string
                  'article_info_ID' => '671' string
                  'data2' => null
                  'data3' => null
                  'data4' => null
                  'data5' => null
                  'data6' => null
                  'data7' => null
                  'data8' => null
                  'data9' => null
                  'data10' => null
                  'customdata' => null
                  'searchtext' => 'multiplication x' string
                  'iscollapsed' => '0' string
                )
              error => '' string
              revisionMode => false boolean
              _templateline => TemplateLine Object [id 066466cba44ec1444f0a4ea547d83bec] (
                  _id => '60' string
                  _info => array (
                      'article_templine_ID' => '60' string
                      'article_template_ID' => '14' string
                      'article_tempdes_ID' => '119' string
                      'templine_type' => '20' string
                      'article_order' => '1' string
                      'displaysettings' => '1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1' string
                      'locksettings' => '0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0' string
                      'defaultvalues' => '||||||||||||||||||single|||plus==>{"no_NO":"+","en_GB":null,"cp_locale_string_identifier":true};minus==>{"no_NO":"-","en_GB":null,"cp_locale_string_identifier":true};multiplication==>{"no_NO":"x","en_GB":null,"cp_locale_string_identifier":true};divide==>{"no_NO":"\u00f7","en_GB":null,"cp_locale_string_identifier":true};equals==>{"no_NO":"=","en_GB":null,"cp_locale_string_identifier":true}||radio||0|||||||||||' string
                      'programmaticname' => 'calculationsymbol' string
                      'programmaticgroup' => 'main' string
                      'semanticschema_propertytype' => null
                      'semanticschema_propertyid' => null
                      'elementclassname' => '' string
                      'semanticschema_propertytypeurl' => null
                      'isrequired' => '0' string
                      'iscollapsed' => '0' string
                      'isvisible' => '1' string
                      'issearchvisible' => '1' string
                      'isfrontendedditable' => '1' string
                      'filter_enabled' => '0' string
                      'filter_type' => '1' string
                      'filter_header' => '' string
                      'filter_configuration' => null
                      'filter_order' => '1' string
                      'issortable' => '0' string
                      'name' => '{"no_NO":"Beregningstegn","en_GB":null,"cp_locale_string_identifier":true}' string
                      'description' => '{"no_NO":"Dette tegnet skrives ut F\u00d8R boksen som artikkelen best\u00e5r av. NB! Skal IKKE brukes p\u00e5 f\u00f8rste artikkel\/boks!","en_GB":null,"cp_locale_string_identifier":true}' string
                    )
                  _fieldVisibility => array (
                      'dodisplay' => '1' string
                      'textpane' => '1' string
                      'image_upload' => '1' string
                      'image_imagearchive' => '1' string
                      'image_alignment' => '1' string
                      'image_text' => '1' string
                      'image_folder' => '1' string
                      'image_url' => '1' string
                      'image_urltarget' => '1' string
                      'image_alttext' => '1' string
                      'linkcoll_settings' => '1' string
                      'linkcoll_type_url' => '1' string
                      'linkcoll_type_article' => '1' string
                      'linkcoll_type_category' => '1' string
                      'linkcoll_type_email' => '1' string
                      'linkcoll_type_mmafile' => '1' string
                      'linkcoll_target' => '1' string
                      'timestamp_time' => '1' string
                      'number_decimal' => '1' string
                      'textline_setting' => '1' string
                      'textline_style' => '1' string
                      'link_text' => '1' string
                      'contactinfo_addressline' => '1' string
                      'contactinfo_contactname' => '1' string
                      'contactinfo_fax' => '1' string
                      'contactinfo_country' => '1' string
                      'contactinfo_gps' => '1' string
                      'contactinfo_post' => '1' string
                      'contactinfo_phone' => '1' string
                      'contactinfo_email' => '1' string
                      'contactinfo_comment' => '1' string
                      'contactinfo_name' => '1' string
                      'openinghours_weekdays' => '1' string
                      'openinghours_exceptions' => '1' string
                      'openinghours_holidays' => '1' string
                      'openinghours_maindescription' => '1' string
                      'openinghours_exceptiondescription' => '1' string
                      'openinghours_periodweekdays' => '1' string
                      'semantic_alternative_value' => '1' string
                    )
                  _fieldLock => array (
                      'dodisplay' => '0' string
                      'textpane' => '0' string
                      'image_upload' => '0' string
                      'image_imagearchive' => '0' string
                      'image_alignment' => '0' string
                      'image_text' => '0' string
                      'image_folder' => '0' string
                      'image_url' => '0' string
                      'image_urltarget' => '0' string
                      'image_alttext' => '0' string
                      'linkcoll_settings' => '0' string
                      'linkcoll_type_url' => '0' string
                      'linkcoll_type_article' => '0' string
                      'linkcoll_type_category' => '0' string
                      'linkcoll_type_email' => '0' string
                      'linkcoll_type_mmafile' => '0' string
                      'linkcoll_target' => '0' string
                      'timestamp_time' => '0' string
                      'number_decimal' => '0' string
                      'textline_setting' => '0' string
                      'textline_style' => '0' string
                      'link_text' => '0' string
                      'contactinfo_addressline' => '0' string
                      'contactinfo_contactname' => '0' string
                      'contactinfo_fax' => '0' string
                      'contactinfo_country' => '0' string
                      'contactinfo_gps' => '0' string
                      'contactinfo_post' => '0' string
                      'contactinfo_phone' => '0' string
                      'contactinfo_email' => '0' string
                      'contactinfo_comment' => '0' string
                      'contactinfo_name' => '0' string
                      'openinghours_weekdays' => '0' string
                      'openinghours_exceptions' => '0' string
                      'openinghours_holidays' => '0' string
                      'openinghours_maindescription' => '0' string
                      'openinghours_exceptiondescription' => '0' string
                      'openinghours_periodweekdays' => '0' string
                      'semantic_alternative_value' => '0' string
                    )
                  _fieldNames => array (
                      0 => 'dodisplay' string
                      1 => 'textpane' string
                      2 => 'image_upload' string
                      3 => 'image_imagearchive' string
                      4 => 'image_alignment' string
                      5 => 'image_text' string
                      6 => 'image_folder' string
                      7 => 'image_url' string
                      8 => 'image_urltarget' string
                      9 => 'image_alttext' string
                      10 => 'linkcoll_settings' string
                      11 => 'linkcoll_type_url' string
                      12 => 'linkcoll_type_article' string
                      13 => 'linkcoll_type_category' string
                      14 => 'linkcoll_type_email' string
                      15 => 'linkcoll_type_mmafile' string
                      16 => 'linkcoll_target' string
                      17 => 'timestamp_time' string
                      18 => 'number_decimal' string
                      19 => 'textline_setting' string
                      20 => 'textline_style' string
                      21 => 'link_text' string
                      22 => 'contactinfo_addressline' string
                      23 => 'contactinfo_contactname' string
                      24 => 'contactinfo_fax' string
                      25 => 'contactinfo_country' string
                      26 => 'contactinfo_gps' string
                      27 => 'contactinfo_post' string
                      28 => 'contactinfo_phone' string
                      29 => 'contactinfo_email' string
                      30 => 'contactinfo_comment' string
                      31 => 'contactinfo_name' string
                      32 => 'openinghours_weekdays' string
                      33 => 'openinghours_exceptions' string
                      34 => 'openinghours_holidays' string
                      35 => 'openinghours_maindescription' string
                      36 => 'openinghours_exceptiondescription' string
                      37 => 'openinghours_periodweekdays' string
                      38 => 'semantic_alternative_value' string
                    )
                  _defaultValues => array (
                      'text' => '' string
                      'image_filename' => '' string
                      'image_alignment' => '' string
                      'image_text' => '' string
                      'image_folder' => '' string
                      'image_url' => '' string
                      'image_urltarget' => '' string
                      'programatic_elementtype' => '' string
                      'programatic_value' => '' string
                      'programatic_isrequired' => '' string
                      'programatic_radiobuttons' => '' string
                      'image_alttext' => '' string
                      'metatag_collection_id' => '' string
                      'metatag_popup_width' => '' string
                      'metatag_popup_height' => '' string
                      'linkcoll_default_type' => '' string
                      'image_variant' => '' string
                      'image_direct_upload' => '' string
                      'select_type' => 'single' string
                      'root_category' => '' string
                      'root_templates' => '' string
                      'selectvalues' => 'plus==>{"no_NO":"+","en_GB":null,"cp_locale_string_identifier":true};minus==>{"no_NO":"-","en_GB":null,"cp_locale_string_identifier":true};multiplication==>{"no_NO":"x","en_GB":null,"cp_locale_string_identifier":true};divide==>{"no_NO":"\u00f7","en_GB":null,"cp_locale_string_identifier":true};equals==>{"no_NO":"=","en_GB":null,"cp_locale_string_identifier":true}' string
                      'label' => '' string
                      'input_type' => 'radio' string
                      'selectvaluesprovider' => '' string
                      'ashtml_action' => '0' string
                      'use_autocomplete' => '' string
                      'custom1' => '' string
                      'custom2' => '' string
                      'custom3' => '' string
                      'wordlimit' => '' string
                      'mmfile_allowMultiple' => '' string
                      'use_googlemaps' => '' string
                      'bool_initial_value' => '' string
                      'root_category_children_display_directly' => '' string
                      'defaultselected' => '' string
                      'image_mobile_variant' => '' string
                    )
                  _defaultValueNames => array (
                      0 => 'text' string
                      1 => 'image_filename' string
                      2 => 'image_alignment' string
                      3 => 'image_text' string
                      4 => 'image_folder' string
                      5 => 'image_url' string
                      6 => 'image_urltarget' string
                      7 => 'programatic_elementtype' string
                      8 => 'programatic_value' string
                      9 => 'programatic_isrequired' string
                      10 => 'programatic_radiobuttons' string
                      11 => 'image_alttext' string
                      12 => 'metatag_collection_id' string
                      13 => 'metatag_popup_width' string
                      14 => 'metatag_popup_height' string
                      15 => 'linkcoll_default_type' string
                      16 => 'image_variant' string
                      17 => 'image_direct_upload' string
                      18 => 'select_type' string
                      19 => 'root_category' string
                      20 => 'root_templates' string
                      21 => 'selectvalues' string
                      22 => 'label' string
                      23 => 'input_type' string
                      24 => 'selectvaluesprovider' string
                      25 => 'ashtml_action' string
                      26 => 'use_autocomplete' string
                      27 => 'custom1' string
                      28 => 'custom2' string
                      29 => 'custom3' string
                      30 => 'wordlimit' string
                      31 => 'mmfile_allowMultiple' string
                      32 => 'use_googlemaps' string
                      33 => 'bool_initial_value' string
                      34 => 'root_category_children_display_directly' string
                      35 => 'defaultselected' string
                      36 => 'image_mobile_variant' string
                    )
                  _settingsSplitted => true boolean
                  _extraFilterItems => null
                  _filterType => null
                )
              _article => Article Object [id 3f854462a27d2efc8729784f74c8c834] **recursion**
              _commitChangesRun => false boolean
              _htmlElement => null
            )
          2 => CtArticleElementCategory Object [id 9145ee05aa4f68921e40d43116629b75] (
              sortable => false boolean
              id => 3538 integer
              info => array (
                  'templine_type' => '18' string
                  'article_templine_ID' => '61' string
                  'programmaticname' => 'child' string
                  'programmaticgroup' => 'main' string
                  'elementclassname' => '' string
                  'article_data_ID' => '3538' string
                  'data' => null
                  'article_info_ID' => '671' string
                  'data2' => null
                  'data3' => null
                  'data4' => null
                  'data5' => null
                  'data6' => null
                  'data7' => null
                  'data8' => null
                  'data9' => null
                  'data10' => null
                  'customdata' => null
                  'searchtext' => '' string
                  'iscollapsed' => '0' string
                )
              error => '' string
              revisionMode => false boolean
              _templateline => null
              _article => Article Object [id 3f854462a27d2efc8729784f74c8c834] **recursion**
              _commitChangesRun => false boolean
              _htmlElement => null
            )
        )
      affectingFieldSearchables => null
      affectingElementSearchables => null
      thumbfilename => '' string
      thumbalignment => 'default' string
      thumbimagetext => '' string
      thumbimagealttext => '' string
      is_splittet => true boolean
      externallinks => array []
      externallinks_splitted => false boolean
      flags => array (
          'pda_published' => 1 integer
          'published_forever' => 2 integer
          'metadata_saved' => 4 integer
        )
      flagstate => '2' string
      isPublishedCached => true boolean
      _tempValues => array []
      _semanticEmbeddedAsSchemaProperty => null
      _searchTextParts => null
      _isActivityDirty => false boolean
      _storedUrlName => null
      _isHolidayActivityAllowed => true boolean
      _activityMainItem => null
      _activityDailyItems => null
      _activityDurationItem => null
      _activityDateSpans => array []
      _activityInitialItems => null
      _activityRepeatItems => null
      _activityDayCount => null
      _activityInstanceDurations => null
      _activityInstances => array []
      _activityDates => array []
      _priorityCache => array []
      formModel => null
      editForm => null
      attributes => array []
      dataAttributes => array []
    )
  _commitChangesRun => false boolean
  _htmlElement => null
)
pensioncalculation.php:29 'Uføregrad 
Uføregrad beregnes ut fra hvor stor del av inntektsevnen som er tapt på grunn av sykdom eller skade. Uføregraden trenger derfor ikke bli den samme som graden du reduserer stillingen med.
Minste uføregrad er 20 %. ' string

Uføregrad

Uføregrad beregnes ut fra hvor stor del av inntektsevnen som er tapt på grunn av sykdom eller skade. Uføregraden trenger derfor ikke bli den samme som graden du reduserer stillingen med.

Minste uføregrad er 20 %.

50%

Uføregrad

Sandnes kommunale pensjonskasse

Rådhusgata 3
4306  SANDNES

Telefon: +47 51 33 54 91
E-post: pensjonskassen@sandnes.kommune.no