Fyll ut for å se hvilke pensjoner som gjelder for deg

Illustrasjonsbilde

Når ble du født?

Flere ytelser

Offentlig tjenestepensjon gir trygghet for deg og dine nærmeste. Etterlattepensjon sikrer din ektefelle og dine barn ved dødsfall, mens uførepensjon sikrer deg økonomisk støtte ved sykdom og skade.

Sandnes kommunale pensjonskasse

Rådhusgata 3
4306  SANDNES

Telefon: +47 51 33 54 91
E-post: pensjonskassen@sandnes.kommune.no