Sandnes kommunale pensjonskasse (SKP) ble opprettet av Sandnes kommune i 1936. Etter kommunesammenslåingen i 1965 brukte kommunen både Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og SKP som pensjonsordning.

Fra 01.01.93 ble alle aktive medlemmer overført til SKP og fra samme dato er alle ansatte med unntak av sykepleiere, leger og lærere medlemmer i SKP.

Pensjonskassens formål er å yte pensjoner til medlemmer og andre pensjonsberettigede i henhold til regelverket.

Målsettingen er at SKP skal være den beste løsningen for arbeidsgiverne og medlemmene når det gjelder leveranse av pensjonsforsikring. Dette skal oppnås ved god kapitalavkastning, god medlemsservice og en effektiv administrasjon.

Pensjon er et vanskelig fagområde med et omfattende regelverk. Pensjonskassens hjemmeside er en måte å formidle informasjon og gi god medlemsservice.