Image

Medlem

Sandnes kommunale pensjonskasse er en tjenestepensjonsordning for ansatte i Sandnes kommune, folkevalgte og ansatte i foretak som kommunen har eller har hatt eierandel i.

Sandnes kommunale pensjonskasse

Postboks 284
4302  SANDNES

Telefon: +47 51 33 54 91
E-post: pensjonskassen@sandnes.kommune.no