Opptjent bruttopensjon:

 • beregnes av pensjonsgrunnlaget ditt
 • utgjør 66 % fra pensjonskassen og NAV før levealdersjustering
 • størrelsen kommer an på antall år du har vært medlem
 • full opptjening er mellom 30 og 40 år, avhengig av når du ble medlem

Pensjonsgrunnlag:

Lønn i 100 %  x  gjennomsnittlig stillingsprosent  +  tillegg

Uttak:

 • kan startes fra 62 år frem til 75 år
 • fullt uttak, kan ikke stoppes eller graderes
 • årlig pensjon påvirkes av alderen din ved uttak
 • kan kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen reduseres
 • samordnes med alderspensjon fra NAV
 • livsvarig utbetaling

 Krav: 

 • 3 år samlet medlemstid

Er du født mellom 1963-1967 og har opptjening før 2011 kan du få et tillegg. Maksimalt utgjør dette 1,5 % av pensjonsgrunnlaget justert for medlemstid. 

Vi gjør utregningen for deg!
Slik bruker du pensjonskalkulatoren

Du er kanskje også interessert i: