-
pensioncalculation.php:27 NewText Object [id 1c3ff3ea762a280453d0e2d436c9ea11] (
  doLinkReplace => true boolean
  _editorHtmlMode => false boolean
  mmArchive => null
  textmacroprocessor => CorePublishTextMacroProcessor Object [id 917e7bb04926b6992fd70f2deb472646] (
      isCplibModeActive => true boolean
      doLinkReplacement => true boolean
      isFullUrlEnabled => true boolean
      alwaysUseCplibMode => false boolean
      doMmMacroExpand => true boolean
      _contextEntity => null
      _allowKeywordReplace => true boolean
    )
  id => 3405 integer
  info => array (
      'templine_type' => '12' string
      'article_templine_ID' => '59' string
      'programmaticname' => 'explanation' string
      'programmaticgroup' => 'main' string
      'elementclassname' => '' string
      'article_data_ID' => '3405' string
      'data' => '<h2>Samordningsfradrag</h2>

<p>Bruttopensjonen samordnes med pensjonen fra NAV.&nbsp;&nbsp;Det vil si at alderspensjon fra NAV utbetales i sin helhet mens det gjøres et fradrag i bruttopensjonen.</p>

<p><strong>Pensjonsbeholdning</strong>&nbsp;<br />
Det gjøres fradrag for 98 % av pensjonsbeholdningen i NAV. Fradraget levealdersjusteres.&nbsp;</p>

<p><strong>Samordningstillegg&nbsp;</strong><br />
For å sikre at alle får utbetalt alderspensjon, gis det et tillegg på 2,5 G etter samordning. Tillegget&nbsp;levealdersjusteres.&nbsp;</p>

<p>Hvis bruttopensjonen ikke er beregnet etter full opptjening, blir samordningsfradraget og samordningstillegget redusert tilsvarende.</p>

<p><strong>G</strong> = grunnbeløpet i Folketrygden. Oppdatert beløp finner du på <a href="https://www.nav.no/grunnbelopet" rel="noreferrer noopener" target="_blank">nav.no</a></p>' string
      'article_info_ID' => '628' string
      'data2' => '' string
      'data3' => '' string
      'data4' => '' string
      'data5' => null
      'data6' => null
      'data7' => null
      'data8' => null
      'data9' => null
      'data10' => null
      'customdata' => null
      'searchtext' => 'Samordningsfradrag 
Bruttopensjonen samordnes med pensjonen fra NAV. Det vil si at alderspensjon fra NAV utbetales i sin helhet mens det gjøres et fradrag i bruttopensjonen.
Pensjonsbeholdning 
Det gjøres fradrag for 98 % av pensjonsbeholdningen i NAV. Fradraget levealdersjusteres.
Samordningstillegg 
For å sikre at alle får utbetalt alderspensjon, gis det et tillegg på 2,5 G etter samordning. Tillegget levealdersjusteres.
Hvis bruttopensjonen ikke er beregnet etter full opptjening, blir samordningsfradraget og samordningstillegget redusert tilsvarende.
G = grunnbeløpet i Folketrygden. Oppdatert beløp finner du på nav.no ' string
      'iscollapsed' => '0' string
    )
  error => '' string
  revisionMode => false boolean
  _templateline => null
  _article => Article Object [id 9adcea22171ec89735502732a9030bef] (
      id => 628 integer
      info => array (
          'article_info_ID' => '628' string
          'user_info_ID' => '1' string
          'article_template_ID' => '14' string
          'article_category_ID' => '1054' string
          'article_status' => '3' string
          'header' => 'Samordningsfradrag' string
          'ingress' => '' string
          'keywords' => '' string
          'pub_date' => '2022-08-25' string
          'saved_by' => '67' string
          'approved_by' => null
          'published_by' => '1' string
          'expire_date' => '2036-01-01' string
          'delete_date' => '2036-01-01' string
          'save_date' => '2023-01-20' string
          'thumbnail' => '|default||' string
          'subject' => '' string
          'priority' => '0' string
          'hasBR' => '0' string
          'use_keywords' => '0' string
          'use_spell' => '0' string
          'flags' => '2' string
          'archive_date' => null
          'pub_time' => '10:07:56' string
          'expire_time' => '00:00:00' string
          'workingheader' => '' string
          'use_workingheader' => '0' string
          'version' => null
          'header2' => '' string
          'ingress2' => '' string
          'readmoretext' => '' string
          'externalID' => '' string
          'islistvisible' => '1' string
          'externallink_url' => '' string
          'externallink_text' => '' string
          'externallink_target' => '' string
          'linkdisplaymethod' => '1' string
          'create_date' => '2022-08-25' string
          'externallink_amount' => '0' string
          'save_time' => '10:13:45' string
          'addcategoriesstring' => '::' string
          'revision_date' => null
          'seo_title' => null
          'seo_description' => null
          'seo_keywords' => null
          'seo_visibility' => '1' string
          'seo_use_inheritkeywords' => '0' string
          'seo_sitemap_priority' => '20' string
          'seo_sitemap_changefreq' => null
          'seo_url' => null
          'activity_starttimestamp' => null
          'activity_endtimestamp' => null
          'activity_location' => null
          'firstpublished_timestamp' => '1661414876' string
          'searchtext' => 'Samordningsfradrag     Bruttopensjon System user  ' string
          'activity_mainitem' => null
          'activity_dailyitems' => null
          'activity_repfreq' => null
          'activity_repunit' => null
          'activity_repstop' => null
          'activity_skipholidays' => '0' string
          'customdata' => null
          'excludedfromsearch' => '0' string
          'notificationmessage' => '' string
          'url_name' => 'samordningsfradrag' string
          'use_manual_url_name' => '0' string
          'last_active_url_name' => null
          'locale' => null
          'statistic_hits' => '0' string
        )
      articleElementData => array (
          0 => ObjectNewText [id 1c3ff3ea762a280453d0e2d436c9ea11 ] **recursion**
          1 => CtArticleElementSelect Object [id 464d07b87484fe25431b1b4725c8c2b4] (
              sortable => false boolean
              id => 3406 integer
              info => array (
                  'templine_type' => '20' string
                  'article_templine_ID' => '60' string
                  'programmaticname' => 'calculationsymbol' string
                  'programmaticgroup' => 'main' string
                  'elementclassname' => '' string
                  'article_data_ID' => '3406' string
                  'data' => 'minus' string
                  'article_info_ID' => '628' string
                  'data2' => null
                  'data3' => null
                  'data4' => null
                  'data5' => null
                  'data6' => null
                  'data7' => null
                  'data8' => null
                  'data9' => null
                  'data10' => null
                  'customdata' => null
                  'searchtext' => 'minus -' string
                  'iscollapsed' => '0' string
                )
              error => '' string
              revisionMode => false boolean
              _templateline => TemplateLine Object [id 1a7cd9b614500fc306d25de6ec000525] (
                  _id => '60' string
                  _info => array (
                      'article_templine_ID' => '60' string
                      'article_template_ID' => '14' string
                      'article_tempdes_ID' => '119' string
                      'templine_type' => '20' string
                      'article_order' => '1' string
                      'displaysettings' => '1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1' string
                      'locksettings' => '0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0|0' string
                      'defaultvalues' => '||||||||||||||||||single|||plus==>{"no_NO":"+","en_GB":null,"cp_locale_string_identifier":true};minus==>{"no_NO":"-","en_GB":null,"cp_locale_string_identifier":true};multiplication==>{"no_NO":"x","en_GB":null,"cp_locale_string_identifier":true};divide==>{"no_NO":"\u00f7","en_GB":null,"cp_locale_string_identifier":true};equals==>{"no_NO":"=","en_GB":null,"cp_locale_string_identifier":true}||radio||0|||||||||||' string
                      'programmaticname' => 'calculationsymbol' string
                      'programmaticgroup' => 'main' string
                      'semanticschema_propertytype' => null
                      'semanticschema_propertyid' => null
                      'elementclassname' => '' string
                      'semanticschema_propertytypeurl' => null
                      'isrequired' => '0' string
                      'iscollapsed' => '0' string
                      'isvisible' => '1' string
                      'issearchvisible' => '1' string
                      'isfrontendedditable' => '1' string
                      'filter_enabled' => '0' string
                      'filter_type' => '1' string
                      'filter_header' => '' string
                      'filter_configuration' => null
                      'filter_order' => '1' string
                      'issortable' => '0' string
                      'name' => '{"no_NO":"Beregningstegn","en_GB":null,"cp_locale_string_identifier":true}' string
                      'description' => '{"no_NO":"Dette tegnet skrives ut F\u00d8R boksen som artikkelen best\u00e5r av. NB! Skal IKKE brukes p\u00e5 f\u00f8rste artikkel\/boks!","en_GB":null,"cp_locale_string_identifier":true}' string
                    )
                  _fieldVisibility => array (
                      'dodisplay' => '1' string
                      'textpane' => '1' string
                      'image_upload' => '1' string
                      'image_imagearchive' => '1' string
                      'image_alignment' => '1' string
                      'image_text' => '1' string
                      'image_folder' => '1' string
                      'image_url' => '1' string
                      'image_urltarget' => '1' string
                      'image_alttext' => '1' string
                      'linkcoll_settings' => '1' string
                      'linkcoll_type_url' => '1' string
                      'linkcoll_type_article' => '1' string
                      'linkcoll_type_category' => '1' string
                      'linkcoll_type_email' => '1' string
                      'linkcoll_type_mmafile' => '1' string
                      'linkcoll_target' => '1' string
                      'timestamp_time' => '1' string
                      'number_decimal' => '1' string
                      'textline_setting' => '1' string
                      'textline_style' => '1' string
                      'link_text' => '1' string
                      'contactinfo_addressline' => '1' string
                      'contactinfo_contactname' => '1' string
                      'contactinfo_fax' => '1' string
                      'contactinfo_country' => '1' string
                      'contactinfo_gps' => '1' string
                      'contactinfo_post' => '1' string
                      'contactinfo_phone' => '1' string
                      'contactinfo_email' => '1' string
                      'contactinfo_comment' => '1' string
                      'contactinfo_name' => '1' string
                      'openinghours_weekdays' => '1' string
                      'openinghours_exceptions' => '1' string
                      'openinghours_holidays' => '1' string
                      'openinghours_maindescription' => '1' string
                      'openinghours_exceptiondescription' => '1' string
                      'openinghours_periodweekdays' => '1' string
                      'semantic_alternative_value' => '1' string
                    )
                  _fieldLock => array (
                      'dodisplay' => '0' string
                      'textpane' => '0' string
                      'image_upload' => '0' string
                      'image_imagearchive' => '0' string
                      'image_alignment' => '0' string
                      'image_text' => '0' string
                      'image_folder' => '0' string
                      'image_url' => '0' string
                      'image_urltarget' => '0' string
                      'image_alttext' => '0' string
                      'linkcoll_settings' => '0' string
                      'linkcoll_type_url' => '0' string
                      'linkcoll_type_article' => '0' string
                      'linkcoll_type_category' => '0' string
                      'linkcoll_type_email' => '0' string
                      'linkcoll_type_mmafile' => '0' string
                      'linkcoll_target' => '0' string
                      'timestamp_time' => '0' string
                      'number_decimal' => '0' string
                      'textline_setting' => '0' string
                      'textline_style' => '0' string
                      'link_text' => '0' string
                      'contactinfo_addressline' => '0' string
                      'contactinfo_contactname' => '0' string
                      'contactinfo_fax' => '0' string
                      'contactinfo_country' => '0' string
                      'contactinfo_gps' => '0' string
                      'contactinfo_post' => '0' string
                      'contactinfo_phone' => '0' string
                      'contactinfo_email' => '0' string
                      'contactinfo_comment' => '0' string
                      'contactinfo_name' => '0' string
                      'openinghours_weekdays' => '0' string
                      'openinghours_exceptions' => '0' string
                      'openinghours_holidays' => '0' string
                      'openinghours_maindescription' => '0' string
                      'openinghours_exceptiondescription' => '0' string
                      'openinghours_periodweekdays' => '0' string
                      'semantic_alternative_value' => '0' string
                    )
                  _fieldNames => array (
                      0 => 'dodisplay' string
                      1 => 'textpane' string
                      2 => 'image_upload' string
                      3 => 'image_imagearchive' string
                      4 => 'image_alignment' string
                      5 => 'image_text' string
                      6 => 'image_folder' string
                      7 => 'image_url' string
                      8 => 'image_urltarget' string
                      9 => 'image_alttext' string
                      10 => 'linkcoll_settings' string
                      11 => 'linkcoll_type_url' string
                      12 => 'linkcoll_type_article' string
                      13 => 'linkcoll_type_category' string
                      14 => 'linkcoll_type_email' string
                      15 => 'linkcoll_type_mmafile' string
                      16 => 'linkcoll_target' string
                      17 => 'timestamp_time' string
                      18 => 'number_decimal' string
                      19 => 'textline_setting' string
                      20 => 'textline_style' string
                      21 => 'link_text' string
                      22 => 'contactinfo_addressline' string
                      23 => 'contactinfo_contactname' string
                      24 => 'contactinfo_fax' string
                      25 => 'contactinfo_country' string
                      26 => 'contactinfo_gps' string
                      27 => 'contactinfo_post' string
                      28 => 'contactinfo_phone' string
                      29 => 'contactinfo_email' string
                      30 => 'contactinfo_comment' string
                      31 => 'contactinfo_name' string
                      32 => 'openinghours_weekdays' string
                      33 => 'openinghours_exceptions' string
                      34 => 'openinghours_holidays' string
                      35 => 'openinghours_maindescription' string
                      36 => 'openinghours_exceptiondescription' string
                      37 => 'openinghours_periodweekdays' string
                      38 => 'semantic_alternative_value' string
                    )
                  _defaultValues => array (
                      'text' => '' string
                      'image_filename' => '' string
                      'image_alignment' => '' string
                      'image_text' => '' string
                      'image_folder' => '' string
                      'image_url' => '' string
                      'image_urltarget' => '' string
                      'programatic_elementtype' => '' string
                      'programatic_value' => '' string
                      'programatic_isrequired' => '' string
                      'programatic_radiobuttons' => '' string
                      'image_alttext' => '' string
                      'metatag_collection_id' => '' string
                      'metatag_popup_width' => '' string
                      'metatag_popup_height' => '' string
                      'linkcoll_default_type' => '' string
                      'image_variant' => '' string
                      'image_direct_upload' => '' string
                      'select_type' => 'single' string
                      'root_category' => '' string
                      'root_templates' => '' string
                      'selectvalues' => 'plus==>{"no_NO":"+","en_GB":null,"cp_locale_string_identifier":true};minus==>{"no_NO":"-","en_GB":null,"cp_locale_string_identifier":true};multiplication==>{"no_NO":"x","en_GB":null,"cp_locale_string_identifier":true};divide==>{"no_NO":"\u00f7","en_GB":null,"cp_locale_string_identifier":true};equals==>{"no_NO":"=","en_GB":null,"cp_locale_string_identifier":true}' string
                      'label' => '' string
                      'input_type' => 'radio' string
                      'selectvaluesprovider' => '' string
                      'ashtml_action' => '0' string
                      'use_autocomplete' => '' string
                      'custom1' => '' string
                      'custom2' => '' string
                      'custom3' => '' string
                      'wordlimit' => '' string
                      'mmfile_allowMultiple' => '' string
                      'use_googlemaps' => '' string
                      'bool_initial_value' => '' string
                      'root_category_children_display_directly' => '' string
                      'defaultselected' => '' string
                      'image_mobile_variant' => '' string
                    )
                  _defaultValueNames => array (
                      0 => 'text' string
                      1 => 'image_filename' string
                      2 => 'image_alignment' string
                      3 => 'image_text' string
                      4 => 'image_folder' string
                      5 => 'image_url' string
                      6 => 'image_urltarget' string
                      7 => 'programatic_elementtype' string
                      8 => 'programatic_value' string
                      9 => 'programatic_isrequired' string
                      10 => 'programatic_radiobuttons' string
                      11 => 'image_alttext' string
                      12 => 'metatag_collection_id' string
                      13 => 'metatag_popup_width' string
                      14 => 'metatag_popup_height' string
                      15 => 'linkcoll_default_type' string
                      16 => 'image_variant' string
                      17 => 'image_direct_upload' string
                      18 => 'select_type' string
                      19 => 'root_category' string
                      20 => 'root_templates' string
                      21 => 'selectvalues' string
                      22 => 'label' string
                      23 => 'input_type' string
                      24 => 'selectvaluesprovider' string
                      25 => 'ashtml_action' string
                      26 => 'use_autocomplete' string
                      27 => 'custom1' string
                      28 => 'custom2' string
                      29 => 'custom3' string
                      30 => 'wordlimit' string
                      31 => 'mmfile_allowMultiple' string
                      32 => 'use_googlemaps' string
                      33 => 'bool_initial_value' string
                      34 => 'root_category_children_display_directly' string
                      35 => 'defaultselected' string
                      36 => 'image_mobile_variant' string
                    )
                  _settingsSplitted => true boolean
                  _extraFilterItems => null
                  _filterType => null
                )
              _article => Article Object [id 9adcea22171ec89735502732a9030bef] **recursion**
              _commitChangesRun => false boolean
              _htmlElement => null
            )
          2 => CtArticleElementCategory Object [id a492865cd5919bf409dde1d4a6b662cf] (
              sortable => false boolean
              id => 3407 integer
              info => array (
                  'templine_type' => '18' string
                  'article_templine_ID' => '61' string
                  'programmaticname' => 'child' string
                  'programmaticgroup' => 'main' string
                  'elementclassname' => '' string
                  'article_data_ID' => '3407' string
                  'data' => null
                  'article_info_ID' => '628' string
                  'data2' => null
                  'data3' => null
                  'data4' => null
                  'data5' => null
                  'data6' => null
                  'data7' => null
                  'data8' => null
                  'data9' => null
                  'data10' => null
                  'customdata' => null
                  'searchtext' => '' string
                  'iscollapsed' => '0' string
                )
              error => '' string
              revisionMode => false boolean
              _templateline => null
              _article => Article Object [id 9adcea22171ec89735502732a9030bef] **recursion**
              _commitChangesRun => false boolean
              _htmlElement => null
            )
        )
      affectingFieldSearchables => null
      affectingElementSearchables => null
      thumbfilename => '' string
      thumbalignment => 'default' string
      thumbimagetext => '' string
      thumbimagealttext => '' string
      is_splittet => true boolean
      externallinks => array []
      externallinks_splitted => false boolean
      flags => array (
          'pda_published' => 1 integer
          'published_forever' => 2 integer
          'metadata_saved' => 4 integer
        )
      flagstate => '2' string
      isPublishedCached => true boolean
      _tempValues => array []
      _semanticEmbeddedAsSchemaProperty => null
      _searchTextParts => null
      _isActivityDirty => false boolean
      _storedUrlName => null
      _isHolidayActivityAllowed => true boolean
      _activityMainItem => null
      _activityDailyItems => null
      _activityDurationItem => null
      _activityDateSpans => array []
      _activityInitialItems => null
      _activityRepeatItems => null
      _activityDayCount => null
      _activityInstanceDurations => null
      _activityInstances => array []
      _activityDates => array []
      _priorityCache => array []
      formModel => null
      editForm => null
      attributes => array []
      dataAttributes => array []
    )
  _commitChangesRun => false boolean
  _htmlElement => null
)
pensioncalculation.php:29 'Samordningsfradrag 
Bruttopensjonen samordnes med pensjonen fra NAV. Det vil si at alderspensjon fra NAV utbetales i sin helhet mens det gjøres et fradrag i bruttopensjonen.
Pensjonsbeholdning 
Det gjøres fradrag for 98 % av pensjonsbeholdningen i NAV. Fradraget levealdersjusteres.
Samordningstillegg 
For å sikre at alle får utbetalt alderspensjon, gis det et tillegg på 2,5 G etter samordning. Tillegget levealdersjusteres.
Hvis bruttopensjonen ikke er beregnet etter full opptjening, blir samordningsfradraget og samordningstillegget redusert tilsvarende.
G = grunnbeløpet i Folketrygden. Oppdatert beløp finner du på nav.no ' string

Samordningsfradrag

Bruttopensjonen samordnes med pensjonen fra NAV.  Det vil si at alderspensjon fra NAV utbetales i sin helhet mens det gjøres et fradrag i bruttopensjonen.

Pensjonsbeholdning 
Det gjøres fradrag for 98 % av pensjonsbeholdningen i NAV. Fradraget levealdersjusteres. 

Samordningstillegg 
For å sikre at alle får utbetalt alderspensjon, gis det et tillegg på 2,5 G etter samordning. Tillegget levealdersjusteres. 

Hvis bruttopensjonen ikke er beregnet etter full opptjening, blir samordningsfradraget og samordningstillegget redusert tilsvarende.

G = grunnbeløpet i Folketrygden. Oppdatert beløp finner du på nav.no

Samordningsfradrag

Sandnes kommunale pensjonskasse

Rådhusgata 3
4306  SANDNES

Telefon: +47 51 33 54 91
E-post: pensjonskassen@sandnes.kommune.no