AFP kan ikke kombineres med andre pensjonsytelser fra NAV

Vilkår:

  • yrkesaktiv og fratrer med minst 10 % av full stilling når du går av med pensjon
  • jobbet i minimum 20 % stilling i offentlig sektor de siste tre år, med årsinntekt på 1 G eller mer
  • 10 år opptjening hos NAV etter fylte 50 år og årsinntekt på minst 2 G i de 10 beste årene

Inntektsregler: 

Pensjonen reduseres hvis du har arbeidsinntekt, uansett om det er i offentlig eller privat sektor. Du kan likevel tjene inntil 0,26 G (fra 1. januar 2024) i året over oppgitt inntekt uten at pensjonen reduseres.  

G = grunnbeløpet i Folketrygden 
Oppdatert beløp finner du på NAV.no

Vi gjør utregningen for deg!
Slik bruker du pensjonskalkulatoren

 

Slik søker du om AFP

 

Du er kanskje også interessert i: