[utregning] 

Eksempelet bruker 500 000 i lønn

G = grunnbeløpet i Folketrygden 
Oppdatert beløp finner du på NAV.no

Andre utregningseksempler