Pensjonskassen kan nå tilby en medlemsportal hvor du kan sjekke din medlemshistorikk i Sandnes kommunale pensjonskasse. Du kan også under visse forutsetninger beregne anslag for din fremtidige pensjon.

For å få tilgang til MIN SIDE må du benytte en av følgende elektroniske ID:

  • MinID - med kode fra SMS eller PIN-kodebrev
  • BankID - med kodebrikke fra banken din
  • Buypass - med smartkort og kortleser
  • Commfides - med USB-pinne

Det er kommunens lønningsavdeling som rapporterer (kvartalsvis på etterskudd) medlemsopplysninger til pensjonskassen. Dersom det er feil i medlemsopplysningene som er registrert i medlemsportalen, må du ta kontakt med kommunens lønningsavdeling.

Dersom du var ansatt i Sandnes kommune før 1.1.1993 kan du også ha medlemstid i KLP. Informasjon om slik medlemsstid får du hos KLP, tlf. 55 54 85 00.

For andre spørsmål knyttet til MIN SIDE kan du ta kontakt med SKP tlf. 51 33 54 91 eller på e-post: pensjonskassen@sandnes.kommmune.no .