Pensjonskassen kan nå tilby en medlemsportal hvor du kan sjekke din medlemshistorikk i Sandnes kommunale pensjonskasse. Du kan også under visse forutsetninger beregne anslag for din fremtidige pensjon.

For å få tilgang til MIN SIDE må du benytte en av følgende elektroniske ID:

  • MinID - med kode fra SMS eller PIN-kodebrev
  • BankID - med kodebrikke fra banken din
  • Buypass - med smartkort og kortleser
  • Commfides - med USB-pinne

Det er kommunens lønningsavdeling som rapporterer (kvartalsvis på etterskudd) medlemsopplysninger til pensjonskassen. Dersom det er feil i medlemsopplysningene som er registrert i medlemsportalen, må du ta kontakt med kommunens lønningsavdeling.

Dersom du var ansatt i Sandnes kommune før 1.1.1993 kan du også ha medlemstid i KLP. Informasjon om slik medlemsstid får du hos KLP, tlf. 05554.

For andre spørsmål knyttet til MIN SIDE kan du ta kontakt med SKP tlf. 51 33 54 91 eller på e-post: pensjonskassen@sandnes.kommmune.no .