Privat sektor

 • arbeidsgivere plikter å tegne tjenestepensjonsordning for sine ansatte
 • type ordning og nivå kan variere


Offentlig sektor

 • er du ansatt i offentlig sektor blir du automatisk medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning
 • lik ordning uansett hvor du jobber i offentlig sektor


Trygghet i alle livets faser

 • inneholder alderspensjon og AFP, uførepensjon og etterlattepensjon
 • fordelene er forhandlet frem av arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner
 • finansieres i hovedsak av arbeidsgiver, din andel er 2 % av lønnen din

Pensjonsordningen _ illustrasjon

Overføringsavtalen og ytelser

Overføringsavtalen

 • sikrer overføring av rettigheter innen offentlig sektor
 • du får de samme pensjonsrettighetene uansett hvor du er medlem
 • pensjon for samlet medlemstid utbetales av pensjonskassen du sist var medlem av


Alderspensjon og AFP

 • fleksibel pensjonsalder og livsvarig utbetaling
 • verdien av pensjonen din opprettholdes med årlig justering


Flere ytelser


Uførepensjon

 • trygghet ved sykdom og skade
 • gjelder fra 20 % inntektstap
 • tillegg for barn under 18 år
 • opptjeningen til alderspensjon fortsetter som om du fremdeles er i jobb


Etterlattepensjon 

 • trygghet for familien din ved dødsfall
 • barn under 20 år har rett på barnepensjon
 • ektefelle, registrert partner og fraskilt ektefelle kan ha rett på ektefellepensjon

 

Du er kanskje også interessert i: