Du må selv søke om alderspensjon fra folketrygden (NAV). Fra pensjonskassen blir AFP automatisk omregnet til samordnet, levealdersjustert alderspensjon.