Opptjening til beholdningen din:

faste prosentandeler av lønnen din

Blå: en grunnsats av lønnen din opp til 12 G
Rød: en tilleggssats av lønn som er mellom 7,1 og 12 G

illustrasjon påslagspensjon

Uttak:

  • kan startes, stoppes og graderes fra 62 år frem til 75 år
  • årlig pensjon blir høyere jo lenger du venter med å ta den ut
  • kan kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen reduseres
  • årlig økning med gjennomsnittet av lønns- og prisvekst
  • livsvarig utbetaling

Krav:

  • 1 år samlet medlemstid

G = grunnbeløpet i Folketrygden 
Oppdatert beløp finner du på NAV.

Vi gjør utregningen for deg!
Slik bruker du pensjonskalkulatoren

Du er kanskje også interessert i: