• rettighet for deg som bor eller jobber i Norge
  • utbetalingen avhenger av hvor lenge du har jobbet og størrelsen på inntekten din
  • alle er sikret et minste pensjonsnivå - også de som ikke har vært yrkesaktive

Du kan lese mer om dette på nav.no 

 

Du er kanskje også interessert i: