Her kan du beregne alderspensjon eller avtalefestet pensjon (AFP). 

Det er forskjell på hva du skal fylle ut avhengig av om du har et aktivt eller fratrådt medlemskap, årskull, aldersgrense og om det er tatt ut pensjon fra før. 

BRUK PENSJONSKALKULATOREN

 

Videopresentasjon - født før 1963

 

 

Videopresentasjon - født i 1963 eller senere 

 

 

Videopresentasjon - opptjening i både gammel og ny ordning (født i 1963 eller senere)