Privat sektorillustrasjon blad

  • arbeidsgivere plikter til å tegne tjenestepensjonsordning for sine ansatte
  • type ordning og nivå kan variere

 Offentlig sektor

  • er du ansatt i offentlig sektor blir du automatisk medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning
  • lik ordning uansett hvor du jobber i offentlig sektor