Søknad om uførepensjon skal sendes til pensjonskassen tre måneder før lønnen opphører.

Digital søknad om pensjon

Søknadsskjema er digitale og tilgjengelig for utfylling på Min side.

Søk om uførepensjon

 

 

Pensjonskassen må snarest få beskjed dersom din inntekt eller stillingsprosent endres. Bruk da inntektsskjema

Skjema inntektsopplysninger - ved endring  (PDF, 258KB)

 

Søk om pensjon - på papir

Velg aktuelt skjema i listen nedenfor. Skriv ut skjemaet. Skjemaet skal fylles ut sammen med nærmeste leder. Skjemaet skal signeres av begge før det sendes ellers leveres til pensjonskassen. Husk eventuelle nødvendige vedlegg.

Søknad om uførepensjon (PDF, 187KB)

Hvis du har en uføregrad på under 50 %, så vil du mest sannsynlig ikke få ytelse fra NAV. Men hvis du er minst 20 % ufør kan du søke om brutto uførepensjon fra Sandnes kommunale pensjonskasse. I tillegg til søknaden om brutto uførepensjon må du få legen din til å fylle ut en legeerklæring og sende sammen med søknaden. 

Søknad om brutto uførepensjon (PDF, 228KB)

Legeerklæring ved brutto uførepensjon (PDF, 34KB)

Legeerklæring ved forlengelse av brutto uførepensjon  (PDF, 12KB)

Hvis du ikke lenger er ansatt, eller medlem av pensjonskassen, kan du søke om uførepensjon ved varig uføretrygd fra NAV. Bruk da skjema for oppsatt uførepensjon. Dette skjemaet trenger ikke signatur fra leder.

Søknad om oppsatt uførepensjon (PDF, 187KB)