Du må søke i god tid før du når maks sykepengedato. Søknadsfristen er 3 måneder før lønnen opphører eller blir redusert.

Digital søknad om pensjon:

Søknadsskjema for uførepensjon er digitalt og er tilgjengelig for utfylling på Min side.

Når søknaden er ferdig utfylt og en klikker på «send søknad», dukker det opp en boks der en legger inn e-postadressen til lederen sin (den som skal fylle ut arbeidsgivererklæringen).

SØK OM UFØREPENSJON

Søk om pensjon - på papir:

Hvis du ikke ønsker å søke digitalt, kan du søke på papirskjema. Velg aktuelt skjema i listen nedenfor og skriv ut skjemaet. Skjemaet skal fylles ut sammen med din leder, signeres av begge, og sendes eller leveres til pensjonskassen. Husk nødvendige vedlegg.

Hvis du er tidligere medlem i pensjonskassen (utmeldt medlem), så trenger ikke leder skrive under, da kan du signere og sende søknaden direkte til pensjonskassen.

Søknad om uførepensjon (PDF, 187KB)

Søknad om uførepensjon for tidligere medlemmer (PDF, 187KB)

Søknad om brutto uførepensjon (PDF, 150KB)

Endring i inntekt ved midlertidig/varig uførepensjon (PDF, 258KB)

Legeerklæring ved forlengelse brutto uførepensjon (PDF, 29KB)