Skjemaet skal fylles ut sammen med nærmeste leder. Skjemaet skal signeres av begge før det sendes ellers leveres til pensjonskassen. Husk eventuelle nødvendige vedlegg.

Hvis du er tidligere medlem i pensjonskassen (utmeldt medlem), så trenger ikke leder skrive under, da kan du signere og sende søknaden direkte til pensjonskassen.

Skjemaet må skrives ut, og fylles ut for hånd.

 

Søknad om uførepensjon (PDF, 206KB)

Søknad om uførepensjon for tidligere medlemmer (PDF, 204KB)

Søknad om brutto uførepensjon (PDF, 228KB)

Endring i inntekt ved midlertidig/varig uførepensjon (PDF, 258KB)

Legeerklæring ved forlengelse brutto uførepensjon (PDF, 29KB)