Betinget tjenestepensjon kommer som et tillegg til alderspensjon.

 

Første årskull født i 1963 kan ha rett til betinget tjenestepensjon i 2025.

Du er kanskje også interessert i: