Skjemaet må skrives ut, og fylles ut for hånd. Det må signeres og sendes eller leveres til pensjonskassen.

Hvis den avdøde døde mens han/hun var i jobb, eller var sykemeldt, må også tidligere leder signere søknaden, da velger du det første skjemaet.

Hvis den avdøde var alderspensjonist, varig uførepensjonist, eller var utmeldt av pensjonskassen, velger du det nederste skjemaet, da trengs det ikke signatur fra leder.

Husk eventuelle nødvendige vedlegg.
 

Søknad om etterlattepensjon - ansatt (PDF, 74KB)

Søknad om etterlattepensjon  - pensjonist og tidligere medlem (PDF, 74KB)

 

Du er kanskje også interessert i: