Skjemaet må skrives ut, og fylles ut for hånd. Det må signeres og sendes eller leveres til pensjonskassen. Kan sendes elektronisk ved å logge inn på min side eller via lenken her

Hvis den avdøde døde mens han/hun var i jobb, eller var sykemeldt, må også tidligere leder signere søknaden, da velger du det første skjemaet.

Hvis den avdøde var alderspensjonist, varig uførepensjonist, eller var utmeldt av pensjonskassen, velger du det nederste skjemaet, da trengs det ikke signatur fra leder.

Husk eventuelle nødvendige vedlegg.
 

 

 

Du er kanskje også interessert i: