Søknad om uførepensjon skal sendes til pensjonskassen tre måneder før lønnen opphører.

Digital søknad om pensjon

Søknadsskjema er digitale og tilgjengelig for utfylling på Min side.

Søk om uførepensjon

 

Pensjonskassen må snarest få beskjed dersom din inntekt eller stillingsprosent endres. Dette kan gjøres digitalt inne på min side. Under menyvalget "min oversikt" er det en egen knapp for inntektsendring.

Inntektsendring kan også meldes inn ved bruk av inntektsskjema. NB! Av hensyn til personvernet ditt, er det ikke anbefalt å sende sensitive opplysninger på e-post. Skjema kan sendes per post, lastes opp som fil på min side, eller benytte lenken her

Skjema inntektsopplysninger - ved endring  (PDF, 258KB)

Søk om pensjon - på papir

Velg aktuelt skjema i listen nedenfor. Skriv ut skjemaet. Skjemaet skal fylles ut sammen med nærmeste leder. Skjemaet skal signeres av begge før det sendes ellers leveres til pensjonskassen. Husk eventuelle nødvendige vedlegg.

Søknad om uførepensjon (PDF, 120KB)

Hvis du har en uføregrad på under 50 %, så vil du mest sannsynlig ikke få ytelse fra NAV. Men hvis du er minst 20 % ufør kan du søke om brutto uførepensjon fra Sandnes kommunale pensjonskasse. I tillegg til søknaden om brutto uførepensjon må du få legen din til å fylle ut en legeerklæring og sende sammen med søknaden. 

Søknad om brutto uførepensjon (PDF, 229KB)

Ved søknad om forlengelse av brutto uførepensjon må ny det foreligge ny legeerklæring og egenerklæring.

Legeerklæring ved forlengelse av brutto uførepensjon (PDF, 117KB) 

Egenerklæring ved forlengelse av brutto uførepensjon (PDF, 109KB)

Hvis du ikke lenger er ansatt, eller medlem av pensjonskassen, kan du søke om uførepensjon ved varig uføretrygd fra NAV. Bruk da skjema for oppsatt uførepensjon. Dette skjemaet trenger ikke signatur fra leder.

Søknad om oppsatt uførepensjon (tidligere medlemmer) (PDF, 118KB)

 

Du er kanskje også interessert i: