Pensjonsutbetalingene skjer den 12. i hver måned.

Hvis den 12. faller i en helg eller på en helligdag, foretas utbetalingen nærmeste arbeidsdag i forveien.

Utbetalingsdatoer i 2021:

12. januar
12. februar
12. mars
12. april
12. mai
11. juni
12. juli
12. august
10. september
12. oktober
12. november
10. desember