Pensjonsutbetalingene skjer den 12. i hver måned.

Hvis den 12. er en dag i en helg eller på en helligdag, kommer utbetalingen nærmeste arbeidsdag i forveien.