Du kan få uførepensjon frem til du er friskmeldt, eller frem til aldersgrensen på stillingen din. Likevel ikke lengre enn til fylte 67 år. Deretter får du alderspensjon. 

Du får normalt uførepensjon fra Sandnes kommunale pensjonskasse (SKP) så lenge du mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV.

Hvis du får uførepensjon fra SKP uten at du samtidig har arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV, så får du opplyst i vedtaket ditt hvor lenge du får utbetalt pensjon.