Hvis du er et aktivt medlem når du blir ufør regnes medlemstiden frem til aldersgrensen på stillingen din, men ikke lenger enn til fylte 67 år. 

Dette gjelder ikke for tidligere medlemmer som søker uførepensjon med uføretrygd. Da er det faktisk medlemstid som legges til grunn for pensjonen.