AFP kan ikke kombineres med andre pensjonsytelser fra NAV

Vilkår:

  • yrkesaktiv og fratrer med minst 10 % av full stilling når du går av med pensjon
  • 10 års medlemstid i offentlig tjenestepensjonsordning etter fylte 50 år
  • AFP beregnes etter disse reglene hvis det gir deg høyere pensjon enn Alternativ 1

Inntektsregler: 

Bare arbeidsinntekt fra offentlig sektor vil redusere pensjonen, arbeidsinntekt fra privat sektor eller pensjonistlønn kommer utenom. 

Vi gjør utregningen for deg!
Slik bruker du pensjonskalkulatoren

Slik søker du om AFP 

 

Du er kanskje også interessert i