pensioncalculation.php:27 NewText Object [id 05754263c3e02bb9639e680beeea9b4b] (
  doLinkReplace => true boolean
  _editorHtmlMode => false boolean
  mmArchive => null
  textmacroprocessor => CorePublishTextMacroProcessor Object [id d5bb65698f3ab592ab71109bbc31440e] (
      isCplibModeActive => true boolean
      doLinkReplacement => true boolean
      isFullUrlEnabled => true boolean
      alwaysUseCplibMode => false boolean
      doMmMacroExpand => true boolean
      _contextEntity => null
      _allowKeywordReplace => true boolean
    )
  id => 3479 integer
  info => array (
      'templine_type' => '12' string
      'article_templine_ID' => '59' string
      'programmaticname' => 'explanation' string
      'programmaticgroup' => 'main' string
      'elementclassname' => '' string
      'article_data_ID' => '3479' string
      'data' => '<h2 style="margin-left:0in; text-align:left">4 % av lønn opp til 6 G i barnetillegg</h2>

<p>Barnetillegg vil utgjøre 4 % av pensjonsgivende lønn opp til 6 G for hvert barn under 18 år. Det blir ikke gitt barnetillegg for mer enn 3 barn.</p>' string
      'article_info_ID' => '652' string
      'data2' => '' string
      'data3' => '' string
      'data4' => '' string
      'data5' => null
      'data6' => null
      'data7' => null
      'data8' => null
      'data9' => null
      'data10' => null
      'customdata' => null
      'searchtext' => '4 % av lønn opp til 6 G i barnetillegg 
Barnetillegg vil utgjøre 4 % av pensjonsgivende lønn opp til 6 G for hvert barn under 18 år. Det blir ikke gitt barnetillegg for mer enn 3 barn. ' string
      'iscollapsed' => '0' string
    )
  error => '' string
  revisionMode => false boolean
  _templateline => null
  _article => Article Object [id 717515e7ea56ea81ac2ba5b832e9829c] (
      id => 652 integer
      info => array (
          'article_info_ID' => '652' string
          'user_info_ID' => '1' string
          'article_template_ID' => '14' string
          'article_category_ID' => '1097' string
          'article_status' => '3' string
          'header' => '4%' string
          'ingress' => 'Av lønn opp til 6 G i barnetillegg
' string
          'keywords' => '' string
          'pub_date' => '2022-09-05' string
          'saved_by' => '1' string
          'approved_by' => null
          'published_by' => '1' string
          'expire_date' => '2036-01-01' string
          'delete_date' => '2036-01-01' string
          'save_date' => '2022-09-05' string
          'thumbnail' => '|default||' string
          'subject' => '' string
          'priority' => '0' string
          'hasBR' => '0' string
          'use_keywords' => '0' string
          'use_spell' => '0' string
          'flags' => '2' string
          'archive_date' => null
          'pub_time' => '09:07:32' string
          'expire_time' => '00:00:00' string
          'workingheader' => '' string
          'use_workingheader' => '0' string
          'version' => null
          'header2' => '' string
          'ingress2' => '' string
          'readmoretext' => '' string
          'externalID' => '' string
          'islistvisible' => '1' string
          'externallink_url' => '' string
          'externallink_text' => '' string
          'externallink_target' => '' string
          'linkdisplaymethod' => '1' string
          'create_date' => '2022-09-05' string
          'externallink_amount' => '0' string
          'save_time' => '09:07:32' string
          'addcategoriesstring' => '::' string
          'revision_date' => null
          'seo_title' => null
          'seo_description' => null
          'seo_keywords' => null
          'seo_visibility' => '1' string
          'seo_use_inheritkeywords' => '0' string
          'seo_sitemap_priority' => '20' string
          'seo_sitemap_changefreq' => null
          'seo_url' => null
          'activity_starttimestamp' => null
          'activity_endtimestamp' => null
          'activity_location' => null
          'firstpublished_timestamp' => '1662361652' string
          'searchtext' => '4% Av lønn opp til 6 G i barnetillegg    Av lønn opp til 6 G i barnetillegg Uførepensjon uten ytelse fra NAV System user  ' string
          'activity_mainitem' => null
          'activity_dailyitems' => null
          'activity_repfreq' => null
          'activity_repunit' => null
          'activity_repstop' => null
          'activity_skipholidays' => '0' string
          'customdata' => null
          'excludedfromsearch' => '0' string
          'notificationmessage' => '' string
          'url_name' => '4' string
          'use_manual_url_name' => '0' string
          'last_active_url_name' => null
          'locale' => null
          'statistic_hits' => '0' string
        )
      articleElementData => array (
          0 => ObjectNewText [id 05754263c3e02bb9639e680beeea9b4b ] **recursion**
          1 => CtArticleElementSelect Object [id f9bba036cf3b156234eede1ea3e87a71] (
              sortable => false boolean
              id => 3480 integer
              info => array (
                  'templine_type' => '20' string
                  'article_templine_ID' => '60' string
                  'programmaticname' => 'calculationsymbol' string
                  'programmaticgroup' => 'main' string
                  'elementclassname' => '' string
                  'article_data_ID' => '3480' string
                  'data' => '' string
                  'article_info_ID' => '652' string
                  'data2' => null
                  'data3' => null
                  'data4' => null
                  'data5' => null
                  'data6' => null
                  'data7' => null
                  'data8' => null
                  'data9' => null
                  'data10' => null
                  'customdata' => null
                  'searchtext' => ' ' string
                  'iscollapsed' => '0' string
                )
              error => '' string
              revisionMode => false boolean
              _templateline => null
              _article => Article Object [id 717515e7ea56ea81ac2ba5b832e9829c] **recursion**
              _commitChangesRun => false boolean
              _htmlElement => null
            )
          2 => CtArticleElementCategory Object [id a12b53334d6edeac57f3a5d275c65d8b] (
              sortable => false boolean
              id => 3481 integer
              info => array (
                  'templine_type' => '18' string
                  'article_templine_ID' => '61' string
                  'programmaticname' => 'child' string
                  'programmaticgroup' => 'main' string
                  'elementclassname' => '' string
                  'article_data_ID' => '3481' string
                  'data' => null
                  'article_info_ID' => '652' string
                  'data2' => null
                  'data3' => null
                  'data4' => null
                  'data5' => null
                  'data6' => null
                  'data7' => null
                  'data8' => null
                  'data9' => null
                  'data10' => null
                  'customdata' => null
                  'searchtext' => '' string
                  'iscollapsed' => '0' string
                )
              error => '' string
              revisionMode => false boolean
              _templateline => null
              _article => Article Object [id 717515e7ea56ea81ac2ba5b832e9829c] **recursion**
              _commitChangesRun => false boolean
              _htmlElement => null
            )
        )
      affectingFieldSearchables => null
      affectingElementSearchables => null
      thumbfilename => '' string
      thumbalignment => 'default' string
      thumbimagetext => '' string
      thumbimagealttext => '' string
      is_splittet => true boolean
      externallinks => array []
      externallinks_splitted => false boolean
      flags => array (
          'pda_published' => 1 integer
          'published_forever' => 2 integer
          'metadata_saved' => 4 integer
        )
      flagstate => '2' string
      isPublishedCached => true boolean
      _tempValues => array []
      _semanticEmbeddedAsSchemaProperty => null
      _searchTextParts => null
      _isActivityDirty => false boolean
      _storedUrlName => null
      _isHolidayActivityAllowed => true boolean
      _activityMainItem => null
      _activityDailyItems => null
      _activityDurationItem => null
      _activityDateSpans => array []
      _activityInitialItems => null
      _activityRepeatItems => null
      _activityDayCount => null
      _activityInstanceDurations => null
      _activityInstances => array []
      _activityDates => array []
      _priorityCache => array []
      formModel => null
      editForm => null
      attributes => array []
      dataAttributes => array []
    )
  _commitChangesRun => false boolean
  _htmlElement => null
)
pensioncalculation.php:29 '4 % av lønn opp til 6 G i barnetillegg 
Barnetillegg vil utgjøre 4 % av pensjonsgivende lønn opp til 6 G for hvert barn under 18 år. Det blir ikke gitt barnetillegg for mer enn 3 barn. ' string

4 % av lønn opp til 6 G i barnetillegg

Barnetillegg vil utgjøre 4 % av pensjonsgivende lønn opp til 6 G for hvert barn under 18 år. Det blir ikke gitt barnetillegg for mer enn 3 barn.

4%

Av lønn opp til 6 G i barnetillegg

Sandnes kommunale pensjonskasse

Rådhusgata 3
4306  SANDNES

Telefon: +47 51 33 54 91
E-post: pensjonskassen@sandnes.kommune.no