Vi gjør utregningen for deg!

Logg inn her

 

 

Er du født mellom 1963-1967 og har opptjening før 2011 kan du få et tillegg. Maksimalt utgjør dette 1,5 % av pensjonsgrunnlaget justert for medlemstid