[utregning]

[faq]

Samordning ved uttak etter fylte 67 år
Hvis du tar ut alderspensjon fra pensjonskassen etter 67 år, vil samordningen baseres
på at alderspensjonen fra NAV er tatt ut fra samme tidspunkt. Den totale pensjonen 
kan derfor bli lavere enn ved uttak fra 67 år.

Vi gjør utregningen for deg! Logg inn her