Utregning pensjonsgrunnlag

Pensjonsgrunnlaget kan maksimalt bli 12 G

Utregning

Maksimalt pensjonsgrunnlag er 12 G

Lønnen din  

Har du en deltidsstilling per 31.12.2019 eller tidligere vil lønnen bli omgjort til en lønn tilsvarende en 100 % stilling ved beregningen av pensjonen din.  Det er lønnen per 31.12.2019 eller lønnen du hadde hvis du sluttet i stillingen din før denne datoen som er utgangspunkt for beregningen.

500 000
Lønn i 100% stilling
+

Gjennomsnittlig stillingsprosent  

Gjennomsnittlig stillingsprosent av årene med medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning frem til 31.12.2019. Ved medlemskap mellom 30 og 40 år vil det være de 30 årene med høyest stillingsprosent som teller. 

80%
Gjennomsnittlig stillingsprosent
+

Pensjonsgivende tillegg 

Noen ansatte mottar pensjonsgivende tillegg hver måned. Det kan eksempelvis være lørdags- og søndagstillegg eller kvelds- og nattillegg.  Overtid er ikke pensjonsgivende.

20 000
Pensjonsgivende tillegg
=
420 000
Pensjonsgrunnlaget

Sandnes kommunale pensjonskasse

Rådhusgata 3
4306  SANDNES

Telefon: +47 51 33 54 91
E-post: pensjonskassen@sandnes.kommune.no