AFP for medlemmer født fra 1963 er ikke endelig vedtatt.
Prinsippene under kan derfor bli endret.

 • opptjening fra 13 til 61 år, kan tas ut fleksibelt fra 62 år frem til 70 år
 • årlig pensjon blir høyere jo lenger du venter med å ta den ut
 • utbetales uavhengig av inntekt og annen pensjon
 • enklere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor uten å miste retten til AFP
 • oppfyller du ikke AFP-vilkårene får du betinget tjenestepensjon istedenfor
 • livsvarig utbetaling 

Slik søker du om AFP

Betinget tjenestepensjon

 • opptjening til beholdningen din: 3 % av lønn opp til 7,1 G*
 • tjenes opp fra og med 2020 og frem til måneden du fyller 62 år
 • beholdning kan tas ut fleksibelt fra 62 og 70 år
 • gjelder kun for stillinger i offentlig sektor
 • livsvarig utbetaling

Slik søker du om betinget tjenestepensjon

Er du født mellom 1963 og 1970 og har minst 15 års medlemstid, kan du få et tillegg mellom 62 og 67 år. Maksimalt utgjør tillegget 0,15 G*

G = grunnbeløpet i Folketrygden. Oppdatert beløp finner du på NAV.no

Du er kanskje også interessert i: