Disse har rett:

  • barn under 20 år

Beregning:

  • hvert barn får 15 % av avdødes pensjonsgrunnlag
  • størrelsen på pensjonen avhenger av antall år avdøde var medlem
  • hvis avdøde sto i jobb i offentlig sektor, regnes medlemstiden frem til aldersgrensen på stillingen, men ikke lenger enn til fylte 67 år
  • påvirkes ikke av annen inntekt eller pensjon

Pensjonsgrunnlag

Lønn i 100 % x gjennomsnittlig stillingsprosent + tillegg 

 
 

Du er kanskje også interessert i: