Vi har gjennomført etteroppgjør på alle som mottok uførepensjon i 2017. Alle som har fått for lite, eller for mye utbetalt uførepensjon, vil i løpet av mars 2019 motta brev om etteroppgjøret. Hvis du fikk utbetalt uførepensjon i løpet av 2017, og ikke har mottatt brev, har du fått utbetalt riktig pensjon.