Når skattemeldingen for et bestemt inntektsår foreligger, skal pensjonsordningen kontrollere om pensjonistens inntekt samsvarer med det som tidligere er rapportert for aktuelt år. Dersom kontrollen viser at det er utbetalt for mye, eller for lite pensjon, skal det gjennomføres etteroppgjør.

Pensjonskassen gjennomfører nå etteroppgjør for alle som mottok uførepensjon i 2021. Alle som har fått for lite, eller for mye utbetalt uførepensjon, vil i løpet av mai og juni motta brev om etteroppgjøret.