Ja, vi vet, vi vet … Det er lenge til du skal pensjonere deg. Men les litt til allikevel! Medlemskapet i Sandnes kommunale pensjonskasse handler ikke bare om hva du skal leve av den dagen du ikke skal jobbe mer.

Du har fått en jobb i offentlig sektor. Dine første tanker er ikke automatisk at du skal få i gang pensjonssparingen slik at du kan leve som du vil om 40-50 år! Du har andre ting du bør tenke på i denne fasen av i livet.

Har du stiftet familie har du kanskje stilt deg spørsmål som hva du skal leve av hvis du ikke kan jobbe som før. Eller hva som skjer med de nærmeste hvis noe skulle skje med deg. Her kommer god informasjon som kan hjelpe deg med å finne svarene:

 

Ikke bare alderspensjon

Et viktig poeng å være klar over er at de månedlige innbetalingene til pensjonskassen ikke er «tradisjonell» sparing, men det er et pensjonsinnskudd – altså ditt bidrag til det som til slutt utgjør din andel av totalkaken ved utbetaling av din pensjon. Hadde de to-prosentene du betaler inn vært det eneste du fikk tilbake ved pensjonsalder, ville det blitt en ganske mager pensjonstid.

Og dessuten: Bak det som folk flest oppfatter som bare en pensjonsordning, får du automatisk en del andre goder i tillegg til livsvarig alderspensjon. Goder som du kanskje ikke er klar over, men som kan komme godt med.

 

Uførepensjon fra pensjonskassen

Ingen er uovervinnelig. Ulykker kan skje. I Norge er de fleste sikret enn viss inntekt fra NAV hvis de blir uføre. Er du medlem i Sandnes kommunale pensjonskasse, og har en stillingsstørrelse på minst 20 prosent, har du noen fordeler i tillegg. Du er dekket gjennom vår uførepensjonsordning. Kommer du fra privat sektor, er det ikke sikkert at arbeidsgiveren din hadde en uførepensjonsordning (de er ikke pliktige til det).

Hvis du blir mindre enn 50 prosent ufør har du ikke rett til uføretrygd fra NAV. I offentlig sektor holder det at du er 20 prosent ufør. Det betyr at medlemskapet i Sandnes kommunale pensjonskasse gir deg en ekstra sikkerhet.

 

Etterlattepensjon fra pensjonskassen

Har du samboer? Er du gift? Har du barn eller planlegger du å få? Ingen liker å tenke på det, men det er et faktum at folk dør. Hva da med de som sitter igjen?

Etterlattepensjonen skal dekke noe av inntektstapet familien får ved din bortgang. Det finnes etterlattepensjon for ektefeller og barn – ektefellepensjon og barnepensjon.

Et viktig punkt: Vær klar over at samboere ikke har rett til ektefellepensjon fra Sandnes kommunale pensjonskasse slik regelverket er i dag. Ja, vi vet det virker «gammeldags» og at NAV kan gi ytelser til gjenlevende samboer. Men, vi er nødt til å følge lovverket som er vedtatt av Stortinget, som sier at kun ektefelle eller registrert partner har rett til ektefellepensjon.

 

Alle livets faser

Pensjonsordningen i Sandnes kommunale pensjonskasse er altså ikke bare for pensjonister! Et medlemskap i Sandnes kommunale pensjonskasse gir trygghet i alle livets faser.

 

Pensjonssystemet er bygget opp av tre deler:
NAVNAV er bærebjelken i det norske pensjonssystemet. Dette er størsteparten av pengene vi får å leve av som pensjonister. De fleste har rett til å få pensjon fra NAV (nav.no).
TjenestepensjonTjenestepensjon er penger arbeidsgiverne dine sparer for deg. Ulike arbeidsgivere har ulike pensjonsordninger. Tjenestepensjon får du i tillegg til pensjon fra NAV.
Egen sparingHvor mye du trenger å legge til side selv, er svært individuelt. Det som imidlertid er ganske sikkert er at jo yngre du er, jo viktigere blir egen sparing.