Kursbeskrivelse: 

Mange som jobber i det offentlige kjenner ikke veldig godt sine pensjonsrettigheter. Dette kurset er ment å være et tilbud til deg som ønsker litt mer oversikt over hvordan offentlig tjenestepensjon fungerer. Hvilke rettigheter har du? Hvordan henger dette sammen med folketrygden?

Hva er det som påvirker pensjonsgrunnlaget? Har det noe å si hvor du jobber, eller om du flytter fra offentlig til privat sektor? 

Det er mange spørsmål, og målsettingen med kurset er å øke den generelle forståelsen slik at du vet hva som er viktig i forhold til opptjening og hvordan du lettere finner frem i pensjonsjungelen.  Vi vil også vise hvordan du selv kan få oversikt over egen pensjonsopptjening.

Presentasjonen varer i 1 time og en ekstra 1/2  time etterpå er satt av til spørsmål.

For påmelding, følg lenke

Hvis kurset er fullt kan du sette deg på venteliste ved å trykke på knappen "Gå til venteliste".


Kontaktinformasjon til kursarrangør: kompetansesenter@sandnes.kommune.no